Tadeusz Rzepecki Spośród wielu organizowanych w ostatnich latach kursów i szkoleń w tematyce ochrony środowiska i gospodarki komunalnej wyróżniają się te, które potrafią powiązać akademicką wiedzę z praktyką gospodarczą popartą konkretnymi przykładami z życia. Jednym z nich jest Kurs - "Zrównoważony Rozwój Energetyczny", organizowany przy wsparciu finansowym funduszu TEMPUS (szerzej PK 07/2001). Otwarcie naszego kraju na Europę i liczne środki pomocowe sprzyjają organizacji szkoleń, na których prezentowane są osiągnięcia innych narodów - często mają one na celu pokazanie, jak daleka droga nas czeka do pełnej integracji z krajami europejskimi, a często nawet upokorzenie... Akademicka część prawie dwutygodniowego kursu, który odbył się pod koniec maja, pozwalała na uporządkowanie niemałej wiedzy uczestników szkolenia. Uczestnicy wywodzący się z przedsiębiorstw, urzędów różnych szczebli, naukowców, dziennikarzy reprezentowali zwykle bardzo wysoki poziom wiadomości podstawowych niezbędnych dla prawidłowej oceny demonstrowanych w późniejszej części obiektów energetycznych [Fot. 1. Wspaniały przykład koegzystencji technicznych rozwiązań gospodarki energetycznej i odpadowej w Kopenhadze - przy farmie wiatraków główna komunalna oczyszczalnia ścieków]. Wykłady wybitnych specjalistów z polskich (i nie tylko) uczelni, wspomagane wizytacjami przedsięwzięć, które zasłużyły na miano liderów w swoich dziedzinach spotkały się z uznaniem uczestników. Przedsięwzięcia te dotyczyły zarówno gospodarki energetycznej, gospodarki odpadowej, transportu ekologicznego, gospodarki wodno-ściekowej, w tym oczyszczania ścieków z utylizacją odpadów...