Jak działa bydgoski system ITS?

Polskie miasta zmieniają swoje oblicze. Inteligentne rozwiązania pojawiają się w wielu sferach życia mieszkańców – m.in. w transporcie i komunikacji publicznej. W ten trend wpisuje się też Bydgoszcz, która wdrożyła Inteligentne Systemy Transportowe – największy ze swych projektów smart.

System ITS (ang. Intelligent Transportation Systems) to projekt telematyczny, który pozyskuje dane z drogowych urządzeń pomiarowych i pojazdów transportu publicznego, a następnie przetwarza je w Centrum Sterowania Ruchem. Ponadto optymalizuje prace sterowników sygnalizacji świetlnych, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów dla tramwajów, i udostępnia użytkownikom dróg aktualne informacje, np. na tablicach zmiennej treści (VMS) (rys. 1 i 2) czy na tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej.

Bydgoski System ITS był w kraju (podczas budowy w 2015 r.) jednym z pierwszych tego typu zadań inwestycyjnych, w którym zastosowano elementy zarówno usprawniające transport publiczny, jak i poprawiające warunki ruchu kołowego na skrzyżowaniach, wykorzystanie miejsc parkingowych na terenie śródmieścia, elementy naprowadzające kierowców na trasy alternatywne, informacje o warunkach ruchu i o warunkach pogodowych oraz informacje dla pasażerów o funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej.

Elementy składowe

Wśród elementów składowych znajdują się:

elementy ITS dla komunikacji miejskiej – dynamiczna informacja dla podróżnych, zarządzanie flotą pojazdów, monitoring punktualności i bezpieczeństwa ruchu pojazdów transportu publicznego, rozpowszechnienie możliwości zakupu biletów w kioskach informacyjnych z funkcją...