Osoba kupująca mieszkanie zwraca uwagę nie tylko na cenę inwestycji, lokalizację czy okoliczną infrastrukturę. Sprawdza też dewelopera i poprzednie jego realizacje, ale także standard budynku: sposób jego ogrzewania, przyłącza mediów i wszystko, co ma wpływ na komfort życia i przyszłe koszty eksploatacji.

Według badań zrealizowanych w 2015 roku przez PDS/DGA ciepło systemowe uznawane jest przez konsumentów za bezpieczny i komfortowy sposób ogrzewania – dlatego jest chętnie wybieranym przez inwestorów rozwiązaniem. Celem badania było określenie postaw użytkowników, firm i instytucji korzystających z ciepła oraz inwestorów i projektantów.

Cena (31% wskazań) oraz bezpieczeństwo (23%) to najważniejsze elementy, które konsumenci (ostateczni użytkownicy ciepła) biorą pod uwagę przy wyborze sposobu ogrzewania. W grupie klientów (np. wspólnoty, spółdzielnie) oraz inwestorów (deweloperzy) i projektantów cena jest zdecydowanie najważniejszym elementem wyboru sposobu ogrzewania (49% i 44%). Kolejnymi istotnymi elementami są bezpieczeństwo oraz wygoda korzystania.

Trendy

Porównując mocne i słabe strony różnych sposobów ogrzewania, można zauważyć, że ciepło systemowe cenione jest za niezawodność, bezpieczeństwo użytkowania oraz stabilną cenę, zaś niskie koszty instalacji to zaleta ogrzewania gazowego i węglowego. Ogrzewanie elektryczne doceniono pod względem łatwości przyłączenia, a dostępność sieci jest zaletą ogrzewania gazowego i elektrycznego. Duże koszty instalacji są wadą ogrzewania elektrycznego, a konieczność wybudowania własnej kotłowni jest minusem ogrzewania węglowego i olejowego.

Przeprowadzone...