Dokonujące się przemiany gospodarcze zmieniają proporcje w siłach wytwórczych, ograniczając jednocześnie nakłady ludzkiej pracy i zwiększając udział technicznych środków pracy. To skutkuje zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię „z zewnątrz”, zastępującą nakłady „energii żywej”. To potwierdza zależność miedzy wzrostem PKB a zwiększeniem zużycia energii. Rosnąca liczba ludności, jej konsumpcyjny tryb życia i wzrost gospodarczy powodują coraz większe zapotrzebowanie na energię oraz wymuszają szukanie nowych, tańszych i proekologicznych jej źródeł. Będące na wyczerpaniu zasoby węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej i gazu oraz obserwowany deficyt energetyczny na świecie wpływają na wzrost cen wytwarzanej z nich energii wtórnej. Z jednej strony rośnie światowe zapotrzebowanie na energię, którą nadal wytwarza się w większości metodami tradycyjnymi, czyli degradującymi środowisko. Z drugiej zniszczenie środowiska wskazuje nie tylko na konieczność niezwiększania już produkcji energii w dotychczasowy sposób, lecz wręcz na jej zmniejszenie. W związku z tym należałoby pozyskać nowe źródła energii przyjaznej środowisku. Coraz intensywniej dąży się do ograniczenia zużycia energii w procesach, w których można zastosować urządzenia i systemy energooszczędne oraz wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych. Jednym z nich jest pozyskiwanie energii (głównie ciepła) z gruntu metodami pozwalającymi zredukować zużycie energii produkowanej tradycyjnymi metodami i przez to zmniejszyć emisje pyłów oraz gazów cieplarnianych. Świadomość ekologiczna, a także zobowiązania...