Po raz ósmy w Krakowie zebrali się przedstawiciele samorządowych firm sektora komunalnego na konferencji organizowanej przez Logic Synergy i Krajową Izbę Gospodarki Odpadami. Tym razem spotkanie przebiegało pod hasłem „Organizacja i finansowanie zintegrowanej gospodarki odpadami”.

– Nasza konferencja to próba bilansu minionego okresu, od czasu wprowadzenia „rewolucji śmieciowej” po najbardziej aktualne dyskusje o wprowadzeniu zamówień in house – powiedział, otwierając konferencję, wiceprezydent Krakowa, Tadeusz Trzmiel. Przedstawiając sytuację w Krakowie, zapewniał o tym, że jest w pełni stabilna – po pierwszych, nie zawsze dobrych doświadczeniach. Kwota z opłat za odbiór odpadów pozwala tam na pełne finansowanie systemu. W latach 2014 i 2015 zanotowano nadwyżkę i po pierwszym roku opłata od mieszkańców została obniżona. Było to możliwe dzięki wysokiej, wyższej niż przewidywana, ściągalności. Równolegle rozwijano instalacje systemu, związane z selektywną zbiórką, przetwarzaniem mechanicznym i biologicznym oraz spięciem systemu z nowo wybudowaną spalarnią.

Pierwszy dzień konferencji, która odbyła się pod koniec stycznia br., zdominowała tematyka kalkulowania kosztów systemu zagospodarowania odpadów w gminach. Podstawą do tego była prezentacja raportu zespołu naukowców i praktyków rynku pod kierunkiem prof. Józefy Famielec z UE w Krakowie. Była to pierwsza oficjalna prezentacja efektów wielomiesięcznych prac, dzięki którym powstały założenia algorytmu liczenia kosztów gospodarki odpadami. Posiłkowano się doświadczeniami funkcjonowania systemu...