Jan Grąbczewski Dobry jakościowo produkt (roślina) daje największe szanse na przyjęcie się i utrzymanie nowych nasadzeń. Doskonale sprawdza się tu zasada, że "kto tanio płaci, płaci dwa razy". Rośliny o zaniżonej jakości częściej chorują, wyglądają mniej efektownie, a znaczna ich część zamiera nie przyjmując się. Co to są drzewa i krzewy dobrej jakości? Są to drzewa i krzewy, które wyglądają atrakcyjnie, są wolne od chorób i szkodników, są wyprodukowane zgodnie z zasadami sztuki szkółkarskiej, a więc m.in. odpowiednio cięte i szkółkowane oraz nawożone. Parametry podane w ofercie handlowej są zgodne ze stanem faktycznym, a dostarczona partia towaru - jednolita. Jak uzyskać dobrą jakość? Wyprodukowanie roślin o takich cechach to proces złożony, trwający niejednokrotnie kilka lat. Na jakość wyprodukowanej rośliny wpływa szereg czynników, począwszy od jakości materiału wyjściowego (matecznika, z którego pobiera się sadzonki czy nasiona, z których otrzymuje się siewki). Kolejnym czynnikiem są warunki produkcji i zabiegi, jakie prowadzi się w szkółce, a więc nawadnianie, nawożenie, odchwaszczanie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, przycinanie, przesadzanie, szczepienie, zabezpieczanie przed mrozami itp. Zabiegi te, ich ilość, złożoność, a przede wszystkim konieczność wykonywania ich w odpowiednim czasie sprawiają, że dzisiejsze gospodarstwa szkółkarskie to fabryki produkujące rośliny. Zaniechanie pewnych czynności czy błąd w tym procesie (nie podlanie, niezauważenie w...