W najbliższych tygodniach spodziewane jest wprowadzenie przepisów, których celem ma być wzmocnienie transparentności polskiego państwa. Proponowane regulacje budzą sporo kontrowersji.

23 października 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się pierwsza wersja projektu ustawy o jawności życia publicznego. 13 listopada 2017 r. opublikowana została druga wersja projektu, która jest efektem dotychczas przeprowadzonych uzgodnień i konsultacji publicznych. Niewykluczone, że nie jest to ostateczna wersja projektu tego dokumentu.

Proponowany, aktualny projekt ma nie tylko zmieniać, ale również poszerzać dotychczasowe rozwiązania zawarte w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Wszystkie te ustawy mają zostać uchylone wraz z wejściem w życie ustawy o jawności życia publicznego.

Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy, regulować ma ona m.in. zasady i tryb dostępu do informacji o sprawach publicznych, zasady jawności w procesie stanowienia prawa, a także zasady i tryb prowadzenia działalności, której celem jest wywarcie wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa. Uregulować ma również środki unikania konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje publiczne, w tym ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej lub pełnieniu niektórych funkcji, zakres przedmiotowy oświadczeń majątkowych oraz osoby zobowiązane do ich składania; zasady analizy i...