Dlaczego przystąpili Państwo do inicjatywy JEREMIE?
Inicjatywa JEREMIE to nowy instrument finansowania zwrotnego, który jednocześnie jest jednym z elementów strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. Chcieliśmy, jako podmiot, który już wcześniej wspierał działalność przedsiębiorców na terenie Wielkopolski, wzmocnić nasz fundusz. Kapitał był znaczący w stosunku do tego, z czego wcześniej korzystaliśmy w ramach innych programów, np. z Kapitału dla Przedsiębiorczych czy SPO WKP. Inicjatywa

JEREMIE zapewnia potężniejsze możliwości zwiększenia kapitału pożyczkowego. W ramach pierwszego konkursu mogliśmy uzyskać 35 mln zł. To było naprawdę znaczącą kwotą. Chcieliśmy wesprzeć naszych przedsiębiorców jak największą pulą środków, które pozwoliłyby im na rozwój działalności. W związku z tym wystartowaliśmy w kolejnych konkursach i łącznie ze środków inicjatywy JEREMIE pozyskaliśmy 192 mln zł na finansowanie zwrotne rozwoju MŚP w województwie wielkopolskim.

Kiedy Państwo zaczęli pełnić funkcję pośrednika finansowego JEREMIE?
Przystąpiliśmy do JEREMIE w momencie jego powstania. W 2010 roku ogłoszono pierwszy konkurs, w którym wystartowaliśmy. Formalnie pierwszą pożyczkę ze środków inicjatywy udzieliliśmy w sierpniu 2010 r. I tak do dziś trwamy razem. Jesteśmy pełni optymizmu.

Czy pośrednicy finansowi są ważnymi ogniwami w systemie JEREMIE?
Urząd Marszałkowski do tej pory nie zajmował się bezpośrednio instrumentami zwrotnymi. Między innymi dlatego przekazano środki do BGK, który w efekcie został Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego. Dalej, BGK dysponując przekazanymi środkami,
ogłosił konkurs na wybór pośredników finansowych, którzy musieli spełniać pewne wymogi, np. dysponować kadrą, doświadczeniem, czy też odpowiednim poziomem kapitału. To pośrednicy finansowi, opierając się o ustalone przez Urząd Marszałkowski wraz z Menadżerem ogólne warunki udzielania pożyczek, ustalają produkty finansowe, które następnie oferują MŚP. To pośrednicy finansowi współpracują bezpośrednio z przedsiębiorcami, natomiast BGK prowadzi nad nimi nadzór.

Jakie są zalety inicjatywy JEREMIE?
Z punktu widzenia przedsiębiorcy:
CENA – Ten projekt stał się atrakcyjny dla przedsiębiorców, bo jest bezkonkurencyjny. Śledzę oferty różnych instytucji finansowych, a wśród instytucji komercyjnych nie znalazłem tańszej oferty niż nasza. Dwa procent to poziom dla firm, które prowadzą działalność gospodarczą ponad 24 miesiące, a 5% dla tych, którzy zaczynają. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty pożyczki, a oprócz odsetek, innych kosztów nie ma.           DOSTĘPNOŚĆ – pożyczki z inicjatywy są dostępne dla MŚP na każdym etapie ich rozwoju. Około 30% naszych Klientów to startupy.               ELASTYCZNOŚĆ – przedsiębiorca może wybrać okres spłaty od 1 do 60 miesięcy, uzyskać karencję w spłacie kapitału od 0 do 6 miesięcy, spłacać pożyczkę w ratach równych, malejących lub tzw. ratę „balonową”. Dodatkowo, może zawiesić spłatę kapitału w przypadku sezonowości lub przewidując nadejście tzw. „czasów chudych”. I to wszystko za darmo.

Z punktu widzenia właściciela pieniędzy – Instytucji Zarządzającej:
Charakter zwrotny instrumentu pozwala na ponowne zasilenie jego środkami kolejnych przedsiębiorców. Ponadto, wyzwala w przedsiębiorcach motywację do działania i rozwoju, co nie zawsze miało miejsce w przypadku finansowania dotacyjnego. Tańsze niż rynkowe finansowanie zwrotne
jest silniejszym bodźcem do sprawnego i trwałego rozwoju.

Czy wśród przedsiębiorców występuje duże zainteresowanie pożyczkami w ramach JEREMIE?
Bardzo dużo przedsiębiorców zgłasza się do nas. Niedługo odnotujemy tysięczną pożyczkę w ramach JEREMIE. Do 30 września 2014 r. podpisaliśmy
977 umów pożyczkowych w ramach pięciu konkursów, na łączną kwotę przeszło 206 mln zł.

Jacy przedsiębiorcy najczęściej zgłaszają się po pożyczki?
Są to proste biznesy – sklepy spożywcze, sklepy internetowe, fryzjerzy, kosmetyczki, programiści, projektanci, transportowcy i restauratorzy. Mało jest natomiast projektów innowacyjnych, zwłaszcza tych finansujących rodzime innowacje. W naszym kraju często nauka nie idzie w parze z biznesem,
a nasi przedsiębiorcy są w większości nabywcami innowacji technologicznych z zagranicy.

Na jak wysoką pożyczkę mogą liczyć przedsiębiorcy?
Obecnie jest to od 10 tys. do 1,0 miliona zł dla firm, które prowadzą działalność dłużej niż 24 miesiące. Startupy mają ograniczoną pulę – do 300 tys. zł. Może się zdarzyć przedsiębiorca, który chce kilkakrotnie korzystać z pożyczek. Taka kumulacja może sięgnąć 1,0 miliona zł. Warunkiem jej uzyskania jest czteromiesięczna przerwa między jedną a drugą i kolejną pożyczką.

Co decyduje, którzy przedsiębiorcy otrzymają pożyczkę?
Kryteria są wyznaczone przez Menadżera  oraz Urząd Marszałkowski. Musi to być mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo z terenu Wielkopolski. Nie może to być przedsiębiorca, który w przeszłości nieprawidłowo dysponował środkami publicznymi i został wykluczony z finansowania. Ponadto, nie może to być przedsiębiorca zagrożony zgodnie z definicją przepisów unijnych. My analizujemy wnioski, zgodnie z kolejnością złożenia i pod kątem możliwości spłaty pożyczki przez przedsiębiorcę. Zdolność kredytowa zarówno obecna, jak i przyszła oraz zabezpieczenie, a w przypadku startupów dodatkowo indywidualne cechy charakteru oraz znajomość otoczenia i samego siebie (SWOT), to podstawowe filary powodzenia danego projektu.

Co ma zrobić przedsiębiorca, którego firma upadła, a nie spłacił jeszcze pożyczki?
Zawsze powtarzamy przedsiębiorcom, żeby nie chowali głowy w piasek, nie uciekali. Tylko rozmowa z nami może doprowadzić do konstruktywnych rozwiązań. Często pomagamy ludziom, np. to przedłużamy terminy, zawieszamy spłatę, zawieramy ugody, czy prowadzimy rozmowy odnośnie spłaty zadłużenia wobec nas inną formą finansowania dostępnego na rynku. Nasze pożyczki są udzielana maksymalnie na pięć lat. Jeżeli okres do spłaty jest zbyt krótki i Pożyczkobiorca może mieć problem z płynnością, proponujemy udanie się do banku i skorzystanie z kredytu konsolidacyjnego,
np. na 20 lat. Ten sposób podchodzenia do klientów opłaca się, bo wtedy mamy świetne relacje długoterminowe. Zatem warto rozmawiać. Jeśli ktoś
ucieka, nie płaci, nie rozmawia z nami, wtedy idziemy do sądu, co kończy się egzekucją komorniczą. Dlatego zawsze radzę klientom rozmowę o problemach. Dzięki takiej ludzkiej twarzy udało się dużo zrobić.

Czy JEREMIE pomoże przedsiębiorcom w Wielkopolsce?
Oczywiście. Był taki okres przejściowy w latach 2010-2012, kiedy banki wstrzymały finansowanie wielu sektorów. Teraz ta polityka jest luzowana. Nasze środki stale i nieprzerwanie wspierają przedsiębiorców od samego początku. JEREMIE jest uzupełnieniem brakującego w sektorze MŚP 
komercyjnego finansowania bankowego, zwłaszcza dla podmiotów typu startup. Daje ono realną pomoc i pozostaje nam liczyć, że w kolejnym okresie finansowym na lata 2014-2020 pożyczki z inicjatywy będą jeszcze efektywniej wspierać przedsiębiorców w ich rozwoju. Pamiętajmy, że to MŚP tworzą w naszym kraju najwięcej miejsc pracy i zasadniczo wpływają na wzrost PKB.