Ciekawą i wartą rozważenia alternatywą finansowania inwestycji prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach jest inicjatywa JEREMIE. Wykorzystuje ona odnawialne instrumenty finansowe i ma pomóc firmom z sektora MŚP w elastycznym finansowaniu ich działalności. JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises; Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw)to inicjatywa stworzona w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Jest to mechanizm finansowy, którego działanie odchodzi od tradycyjnego, dotacyjnego (czyli bezzwrotnego) wsparcia instrumentów finansowych na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego). W ramach inicjatywy JEREMIE oferowane mogą być kredyty, pożyczki, poręczenia dla firm oraz inne instrumenty kapitałowe. Jej ideą jest pomoc podmiotom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w sprawnym i elastycznym finansowaniu ich działalności.   Inicjatywa ta jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie mikro, małych i średnich firm w zakresie poprawy dostępu do funduszy wspierających ich rozwój. Pomaga tym samym w przełamywaniu jednej z największych barier utrudniających dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki. Głównymi adresatami inicjatywy JEREMIE są przedsiębiorcy. Mechanizm nastawiony jest na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania oraz elastycznym podejściu do indywidualnych potrzeb. Beneficjentami inicjatywy mogą być przedsiębiorstwa znajdujące się w początkowej fazie rozwoju, które ze względu na brak historii kredytowej czy z uwagi na niewystarczającą ilość zabezpieczeń mają problemy z uzyskaniem wsparcia od instytucji komercyjnych.    ...