Elana Pet jest firmą, która bardzo poważnie traktuje działania proekologiczne. Można powiedzieć, że misją firmy jest recykling tworzyw PET. Korzyścią dla środowiska jest nie tylko to, że tak poważny recykler uciążliwych opakowań przetwarza ok. 400 ton odpadów miesięcznie, ale również fakt wspierania wielu akcji edukacji ekologicznej. Firma nie poprzestaje jednak tylko na działaniach recyklingowych. Elana Pet liczy, że z chwilą wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej sytuacja krajowych firm recyklingujących odpady zacznie się stopniowo poprawiać. Ze Sławomirem Rosińskim, Koordynatorem ds. Handlu w firmie Elana PET Sp. z o.o. w Toruniu, rozmawia Krzysztof Pniewczuk ...