Rozkopane drogi, objazdy czy nieprawidłowo odtworzone nawierzchnie to tylko niektóre utrudnienia związane z budową lub renowacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Metody bezwykopowe, ograniczające prace ziemne do minimum, były przedmiotem 32 Konferencji Beneficjentów Funduszu Spójności, która odbyła się w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej – w Kroczycach. Tematem dwudniowego spotkania (21-22 kwietnia) były „Techniczne i ekonomiczne aspekty realizacji inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik bezwykopowych”. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych przy współpracy z Politechniką Wrocławską i odbyła się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Podczas pierwszego dnia spotkania Andrzej Drożdż, dyrektor Biura Inwestycji MPWiK z Warszawy, opowiedział o budowie kolektora ogólnospławnego E-1 w Warszawie. – Celem tej inwestycji było odciążenie i usprawnienie systemu kanalizacji centralnej części miasta oraz wyeliminowanie bezpośredniego zrzutu ścieków do Wisły – przekonywał. Do budowy tego kolektora wykorzystano metodę bezwykopową, całkowicie zdalnie sterowaną z powierzchni przez operatora. Ponadto przedstawiono doświadczenia w stosowaniu tych technologii, realizowanych w ramach projektów Banku Światowego oraz funduszu ISPA we Wrocławiu, a także omówiono projekt ISPA z 2006 r. z zastosowaniem różnorodnych technik bezwykopowych. Wielokrotnie podkreślono, że zawsze trzeba dokładnie przeanalizować wszystkie sposoby renowacji, zanim dokona się wyboru odpowiedniej metody. Po wykładach, dla zainteresowanych odbył się wyjazd do Dąbrowy Górniczej, w której znajduje się fabryka głównego sponsora...