16-17.10.2012, Warszawa
V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Przyszłość opakowań z biotworzyw”
Organizator: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Warszawa
Info: 22/842-20-11; eko@cobro.org.pl; www.cobro.org.pl

24-25.10.2012, Sosnowiec
Targi Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych EkoWaste
Organizator: Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia, Sosnowiec
Info: 32/788-75-00; exposilesia@exposilesia.pl; www.exposilesia.pl

6-7.11.2012, Sosnowiec
Salon Recyklingu Metali Scrap EXPO 2012
Organizator: Centrum Targowo-Konferencyjne Expo

Silesia, Sosnowiec
Info: 32/788-75-00; exposilesia@exposilesia.pl; www.exposilesia.pl

6-7.11.2012, Warszawa
IdentiPlast2012 „Odwrót od składowania odpadów tworzyw sztucznych – wiele sposobów
na osiągnięcie celu”
Organizator: Fundacja PlasticsEurope Polska, Warszawa
Info: 22/630-99-01, grzegorz.rekawek@plasticseurope.org, www.plasticseurope.org/identiplast2012

14-16.11.2012, Szklarska Poręba
VIII Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z odpadów”
Organizator: Politechnika Śląska Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
Info: 32/237-18-43; ktiuzo@polsl.pl; http://waste.polsl.pl

19-20.11.2012, Poznań
Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON przy targach POLEKO ‘2012
Organizator: Abrys, Poznań
Info: 61/655-81-20; m.dera@abrys.pl; www.envicon.abrys.pl

20-22.11.2012, Poznań
Forum Recyklingu przy targach POLEKO 2012
Organizator: miesięcznik „Recykling”, Międzynarodowe Targi Poznańskie
Info: 61/655- 81-42; recykling@abrys.pl; www.abrys.pl

20-23.11.2012, Poznań
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO, Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA
Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie
Info: 61/869-25-54; poleko@mtp.pl; http://poleko.mtp.pl