22-24.01.2015, Warszawa

IX Forum Energetyczne

Organizator: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Info: 22/583-11-00; forum@isw.org.pl; www.forum-ekonomiczne.pl

 

4-5.02.2015, Warszawa

Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOS EXPO 2015

Organizator: Zarząd Targów Warszawskich

Info: 22/849-60-06 wew. 121; pietrzyk@ztw.pl; www.sosexpo.ztw.pl

 

5-6.02.2015, Polańczyk

Szkolenie z zakresu działalności gospodarki komunalnej

Organizator: Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego

Kontakt: 69/191-24-34; konwent2@o2.pl; www.konwentkjkwp.pl

 

17-19.02.2015, Krynica Zdrój

XV Konferencja „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów”

Organizator: Abrys, Poznań

Info: 61/655-81-26; szkolenia@abrys.pl; www.abrys.pl

 

26-28.02.2015, Poznań

Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2015

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie

Info: 61/869-20-00; gardenia@mtp.pl; www.gardenia.mtp.pl

 

27.02.2015, Poznań

Seminarium „Miejska Sztuka Ogrodowa”

Organizator: redakcja miesięcznika „Zieleń Miejska”, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Info: 61/655-81-38; h.bauta@abrys.pl; www.abrys.pl

 

4-5.03.2015, Wrocław

XIII Konferencja „Gospodarka wodno-ściekowa – najlepsze rozwiązania dla obszarów niezurbanizowanych”

Organizator: Abrys, Poznań

Info: 61/655-81-21; szkolenia@abrys.pl; www.abrys.pl

 

4-7.03.2015, Zakopane

XXVIII Warsztaty Szkoleniowe z cyklu „Zarządzanie Gospodarką Odpadami”

Organizator: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Info: 61/853-72-96; poznan@pzits-cedeko.com.pl; www.pzits-cedeko.com.pl

 

5-6.03.2015, Kielce

XIII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia

Organizator: Targi Kielce

Info: 41/365-13-70; biuro@targikielce.pl; www.targikielce.pl

 

5-6.03.2015, Kielce

XVI Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH

Organizator: Targi Kielce

Info: 41/365-12-22; biuro@targikielce.pl; www.targikielce.pl

 

9.03.2015, Warszawa

VII Forum Gospodarcze TIME

Organizator: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Info: 22/840-65-22; kigeit@kigeit.org.pl, www.fgtime.org.pl

 

10-13.03.2015, Poznań

VI Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie

Info: 61/869-25-79; budma@mtp.pl; www.budma.pl

 

12-13.03.2015, Kazimierz Dolny

XV Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

Organizator: Europejskie Centrum Biznesu, Lublin

Info: 81/747-65-10; info@ecb.biz.pl; www.powerpol.pl

 

12-13.03.2015, Poznań

IV Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody

Organizator: Wydział Biologii UAM w Poznaniu

Info: h2okonf@amu.edu.pl;...