9-10.10.2019, Toruń

XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Zieleń miejska – Naturalne bogactwo miasta. Zieleń w ochronie powietrza”

Organizator: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń

Info: 56/662-90-77; szkolenia.pzits@vp.pl; www.zielenmiejska.org

 

9-11.10.2019, Poznań

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO System

Organizator: Grupa MTP

Info: 61/869-21-98; 693-027-848; polecosystem@grupamtp.pl; paulina.pietrzak@grupamtp.pl; www.polecosystem.pl

 

10.10.2019, Wrocław

IV Konferencja 3M Science. Applied to life. Bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych

Organizator: 3M Poland

Info: www.3m.pl/konferencja2019

 

10-11.10.2019, Poznań

III Forum Rozwoju Miast

Organizator: Grupa MTP, WCWI, Miasto Poznań

Info: 61/878-56-95; info@forumrozwojumiast.poznan.pl; www.forumrozwojumiast.poznan.pl

 

10-11.10.2019, Poznań

23. Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment

Organizator: Abrys, Poznań

Info: 784-036-987; j.labus@abrys.pl; www.envicon.abrys.pl

 

11-12.10.2019, Poznań

23-24.11.2019, Warszawa

Targi Zero Waste

Organizator: Fundacja Alter Eko

Info: 502-627-651; 692-918-093; kontakt@targi-zerowaste.pl; www.targi-zerowaste.pl

 

17-18.10.2019, Uniejów

11. Konferencja Straty wody w systemach wodociągowych

Organizator: Dendros

Info: 792-989-033; 61/307-40-53; 61/624-40-53; szkolenia@dendros.pl; www.dendros.pl

 

22-24.10.2019, Słupsk

3. Konferencja „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wod-kan”

Organizator: Abrys, Poznań

Info: 784-036-989; e.ciza@abrys.pl; www.abrys.pl

 

24.10.2019, Pszczyna

XIV Forum Liderów Ochrony Środowiska

Organizator: Team Prevent Poland

Info: www.forum-flos.pl

 

24-25.10.2019, Kraków

V Forum Green Smart City

Organizator: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Info: 694-321-509; tomasz.czech@urk.edu.pl; www.fgsc.urk.edu.pl

 

13-15.11.2019, Warszawa

Warsaw Industry Week 2019 – Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych

Organizator: Ptak Warsaw Expo

Info: 22 122 02 87; kontakt@industryweek.pl; www.industryweek.pl

 

14-15.11.2019, Będlewo

Konferencja naukowa „Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym”

Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Info: 61/848-77-29; konferencjabedlewo2019@gmail.com; www.up.poznan.pl/kiwis/GWS/gws.html

 

14-16.11.2019, Kielce

Kongres Polityki Miejskiej 2019. Krajowe Forum Miejskie

Organizator: Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Info: 602-446-758; mgrochowicz@irmir.pl; kongres@irmir.pl; www.kongres.miasta.pl

 

19-21.11.2019, Lublin

Energetics 2019 – Lubelskie Targi Energetyczne

Organizator: Targi Lublin

Info: 81/458-15-50; 79/797-02-50; k.steplewska@targi.lublin.pl; energetics.targi.lublin.pl

 

20-21.11.2019,...