13-15.11.2019, Warszawa

Warsaw Industry Week 2019 – Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych

Organizator: Ptak Warsaw Expo

Info: 22/122-02-87; kontakt@industryweek.pl; www.industryweek.pl

 

14-15.11.2019, Będlewo

Konferencja naukowa „Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym”

Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Info: 61/848-77-29; konferencjabedlewo2019@gmail.com; www.up.poznan.pl/kiwis/GWS/gws.html

 

14-16.11.2019, Kielce

Kongres Polityki Miejskiej 2019. Krajowe Forum Miejskie

Organizator: Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Info: 602-446-758; mgrochowicz@irmir.pl; kongres@irmir.pl; www.kongres.miasta.pl

 

19-21.11.2019, Lublin

Energetics 2019 – Lubelskie Targi Energetyczne

Organizator: Targi Lublin

Info: 81/458-15-50; 79/797-02-50; k.steplewska@targi.lublin.pl; energetics.targi.lublin.pl

 

20-21.11.2019, Sosnowiec

Targi Opakowań i Technologii Pakowania ExpoOPAKOWANIA

Organizator: Expo Silesia

Info: 510-030-870; expoopakowania@exposilesia.pl; www.exposilesia.pl

 

26.11.2019, Poznań

Gospodarka ściekowa terenów niezurbanizowanych. Szkolenie dla samorządów

Organizator: miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”

Info: 784-001-824; wodkan@abrys.pl; szkoleniegospodarkasciekowa.abrys.pl

 

26-28.11.2019, Katowice

16. Międzynarodowa Konferencja „Termiczne przekształcanie odpadów”

Organizator: Abrys, Poznań

Info: 784-036-990; m.dziurlikowski@abrys.pl; www.abrys.pl

 

28-29.11.2019, Łódź

II Ogólnopolskie Targi Zatowarowania Centrów i Sklepów Ogrodniczych gardenCONTRACTING

Organizator: Miejska Arena Kultury i Sportu

Info: 510-161-456; piotr.tokarski@makis.pl; gardencontracting@makis.pl; www.targi.lodz.pl

 

29.11-1.12.2019, Kraków

Konferencja „Element Urban Talks”

Organizator: Element Talks

Info: 783-777-011; 517-169-535; 602-638-999; halo@elementtalks.com; www.elementtalks.com

 

29.11-1.12.2019, Londyn

Konferencja „SPACE International Conference 2019 on Housing”

Organizator: SPACE Studies

Info: +90/212-287-64-50; info@ m-ofis.com.tr; london@m-ofis.com.tr; www.spacestudies.co.uk

 

30.11-1.12.2019, Kielce

II Salon Produktów Ekologicznych ECO-STYLE

Organizator: Targi Kielce

Info: 41/365-12-22; biuro@targikielce.pl; www.eco-style.targikielce.pl

 

3-4.12.2019, Warszawa

VI Konferencja „Woda. Ścieki. Osady”

Organizator: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Info: 52/376-89-25; 517-013-728; j.kucharski@igwp.org.pl; konferencje@igwp.org.pl, www.wso.igwp.org.pl

 

28-30.01.2020, Bielsko-Biała

11. Międzynarodowa Konferencja „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”

Organizator: Abrys, Poznań

Info: 784-036-989; e.ciza@abrys.pl; www.abrys.pl

 

13-15.02.2020, Poznań

GARDENIA Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Organizator: Grupa MTP

Info: 691-030-468; 539-777-549; gardenia@grupamtp.pl; paulina.maniecka@grupamtp.pl; aleksandra.konopa@grupamtp.pl; www.targigardenia.pl

 

26-27.02.2020, Kielce

XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami...