Pierwszym paliwem spalanym masowo przez człowieka było drewno. W dalszej kolejności dołączał do niego węgiel oraz pozostałe paliwa kopalne. Obecnie w puli dostępnych paliw znalazły się także biomasa oraz inne surowce energetyczne, zwane również paliwami alternatywnymi. Wiele z nich klasyfikuje się jako odpady, jednak znajdują one zastosowanie w energetyce.

Spróbujmy przyjrzeć się aktualnej sytuację na rynku paliw, co może pomóc w wypracowaniu własnej opinii na temat zasadności stawiania na te czy inne rodzaje opału. Interesujące nas dane znajdziemy w poniższych czterech tabelach.

Każda z nich zawiera specyficzny zestaw surowców energetycznych, a do tego wskazanie dwóch przybliżonych granicznych wartości opałowych, ewentualnie średniej wyliczonej z licznych próbek. Są to, oczywiście, dane estymowane. Wzięto pod uwagę wiele źródeł, ale na pewno możliwe jest znalezienie przypadku, w którym wybrany surowiec będzie odznaczał się wyższą lub niższą wartością analizowanego parametru. Chodzi jednak o ogólne spojrzenie na kwestię wykorzystywania niektórych paliw.

Substancje organiczne jako paliwo

Na początek przyglądamy się substancjom biodegradowalnym wykorzystywanym jako paliwa alternatywne. W tym przypadku szczególną rolę odgrywa zawartość wody w danym materiale. Przy niektórych paliwach wpisany został symbol (s), oznaczający w tym miejscu substancję w stanie suchym (lub jemu bliskim).

Tab. 1. Wartość opałowa substancji biodegradowalnych w kJ/kg. – cz. 1

Paliwo

LCV

HCV

Wartość średnia

Substancje biodegradowalne – pochodzenia zwierzęcego

Proteiny

24 000

26...