Beata B. Kłopotek Kassel, ponad 200-tysięczne miasto, leżące w samym centrum zjednoczonych Niemiec od lat prowadzi bardzo aktywną działalność innowacyjną w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W 1991 r. przeprowadzono tutaj projekt pilotowy, którego celem było wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych w jednej z dzielnic miasta. Wyniki tego eksperymentu przyczyniły się, obok innych tego typu projektów, do utworzenia podstaw DSD AG (Duales System Deutschland AG) oraz wprowadzenia tzw. zielonego punktu, oznaczającego sposób finansowania recyklingu odpadów powstających z opakowań. W ciągu minionych 10 lat mieszkańcy Kassel stali się ekspertami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Oddzielnie zbierana jest makulatura i szkło z podziałem na kolory. Pojemniki rozstawione są w mieście i mieszkańcy donoszą tam swoje odpady. Opakowania z tworzyw sztucznych i metali oraz opakowania wielomateriałowe, tzw. tetrapaki (wszystkie oznaczone "zielonym punktem"), wrzucane są do żółtych worków, odbieranych bezpłatnie z każdej posesji przez DSD za pośrednictwem zakładu oczyszczania miasta, który w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia. Od 1994 r. odpady ulegające biodegradacji gromadzone są w tzw. brązowych pojemnikach, których obowiązek opróżniania należy do zakładu oczyszczania miasta. Pozostałe odpady (poza odpadami niebezpiecznymi) gromadzone są w "szarych pojemnikach". Odpady wielkogabarytowe i odpady niebezpieczne są odbierane w specjalnych punktach, położonych w dwóch różnych miejscach miasta. W...