Międzynarodowa Konferencja „Zieleń Miejska” w Katowicach ma już ugruntowaną w środowisku renomę. Tegoroczna, ósma edycja odbyła się na początku czerwca w Miejskim Domu Kultury Bogucice-Zawodzie i zgromadziła kilkudziesięciu specjalistów zajmujących się na co dzień zielenią w przestrzeni publicznej.

Organizatorka, Magdalena Biela, zastępca dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, otworzyła konferencję wraz z prezydentem miasta, Marcinem Krupą, i Mieczysławem Wołoszem, dyrektorem katowickiego ZZM. Prezydent Krupa mówił przede wszystkim o zbliżającym się Szczycie Klimatycznym COP24, który w grudniu odbędzie się na Śląsku i zgromadzi ok. 20 tys. osób ze 190 krajów. Wskazywał także, jak wiele starań podejmują Katowice w dziedzinie rewitalizacji i ochrony zieleni. Z kolei M. Wołosz zaprezentował najnowsze „zielone” inwestycje, które systematycznie zmieniają wizerunek przemysłowych Katowic w nowoczesną metropolię XXI w.

Zielone ściany i zielona księga

O zielonych ścianach w otwartej przestrzeni miejskiej mówił prof. Piotr Muras z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a prof. Violetta Skrzypulec-Plinta ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego skupiła się na wykorzystaniu terenów zieleni w profilaktyce zdrowotnej. Najczęściej popełniane błędy w postępowaniu administracyjnym na przykładach stosowania ustawy o ochronie przyrody przybliżył natomiast Artur Biela ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Niezwykle ciekawe było wystąpienie Haralda Dietrichkeita, szefa Działu Pielęgnacji Zieleni Miasta Kolonia, który zaprezentował podstawy kilkusetstronicowej Księgi Zieleni Miasta Kolonia i zawarte w...