A przynajmniej wkrótce będzie wiedzieć dzięki programowi edukacji ekologicznej, który w marcu rusza w polskich szkołach. Organizacja Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ElektroEko zaprasza szkoły do udziału w swoim programie edukacji ekologicznej. Program ma na celu przekazanie uczniom, a także ich rodzicom wiedzy na temat prawidłowego postępowania z zużytymi sprzętami typu lodówka, telewizor czy świetlówka. Pierwsze 700 szkół, które zgłosiło się do programu, nieodpłatnie otrzymało pakiet edukacyjny. Zawarte w nim materiały (poradnik dla edukatora, film edukacyjny, materiały edukacyjne dla uczniów i rodziców) pozwolą szkole na przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć z zakresu ekologii. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych poprzez sygnalizowanie uczniom zagrożeń, jakie dla środowiska stanowi ZSEE, wskazanie, w jaki sposób można te zagrożenia minimalizować, a także motywowanie do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska. O ZSEE mówi się ostatnio coraz częściej za sprawą nowej ustawy implementującej do polskiego prawa dyrektywę Unii Europejskiej. Ustawa ta wprowadza zakaz wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych do zwykłych pojemników na śmieci i zobowiązuje obywateli, a także gminy i instytucje do prawidłowego pozbywania się ich, czyli oddawania do punktów zbierania w gminach lub sklepach. Świadomość dotycząca praw i obowiązków obywatelskich oraz kwestii ekologicznych związanych z ZSEE jest w polskim społeczeństwie bardzo niska. Zmienić to może...