Kierunki działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu

W artykule opublikowanym w majowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego” zostały zaprezentowane metody zmniejszania liczby wypadków drogowych, stosowane przez duże miasta. Warto jednak zastanowić się również, jak radzą sobie z tym problemem mniejsze samorządy i jakie wyzwania stawia przed zarządami dróg pandemia koronawirusa.

Zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego to ogromne wyzwanie nie tylko dla dużych, ale także dla mniejszych miast, takich jak Pabianice czy Płock. Jakie podejmują działania w celu zmniejszenia liczby wypadków?

Najlepszy efekt daje zmniejszanie prędkości

Sposobem na zminimalizowanie liczby wypadków w Pabianicach jest uspokajanie ruchu drogowego. Tamtejszy Zarząd Dróg Miejskich wprowadza strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h wraz ze skrzyżowaniami równorzędnymi i siecią dróg o utwardzonych nawierzchniach na obszarach, w których występują osiedla domków jednorodzinnych. Rozszerza strefy zamieszkania, a także wprowadza zwężenia pasa ruchu oraz separatory wymuszające jazdę po właściwym pasie i uniemożliwiające wykonywanie niedozwolonych manewrów. Ponadto montuje tabliczki T-27 (Tabliczki T-27 wskazują, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci) na każdym przejściu sąsiadującym ze szkołami i przedszkolami, stosując jednocześnie oznakowanie grubowarstwowe w kolorze biało-czerwonym. Zakłada również punktowe elementy odblaskowe przed przejściami dla pieszych zlokalizowanych w słabo oświetlonych fragmentach pasa drogowego lub usytuowanych w miejscach ze wzmożonym natężeniem ruchu pieszych i pojazdów. Zarząd Dróg Miejskich w...