Wiele ciekawych i ważnych spotkań, duże zainteresowanie działalnością Krajowej Izby Gospodarki Odpadami oraz przekonywanie do modelu samorządowego w gospodarce odpadami – to główne efekty udziału KIGO w Międzynarodowych Targach Poznańskich POLEKO, które odbyły się w listopadzie ubiegłego roku w Poznaniu.

Prezes Izby – Tomasz Uciński wraz z członkami Zarządu: wiceprezesem Henrykiem Kultysem, Andrzejem Malarą oraz Lechem Matuszakiem dobrze wykorzystali czas targowy, uczestnicząc we wszystkich spotkaniach branżowych oraz przekonując, że już najwyższy czas na zmiany systemu gospodarki odpadami w kierunku modelu samorządowego. Usłyszeli o tym m.in. prof. Maciej Nowicki, ówczesny minister środowiska, oraz wiceministrowie Stanisław Gawłowski i Bernard Błaszczyk, którzy odwiedzili stoisko Izby. Rozmowy zbiegły się w czasie z przygotowywanymi w Ministerstwie Środowiska nowymi projektami legislacyjnymi, które mają regulować gospodarkę odpadami.

Co to jest władztwo gmin? Uchwałą Zarządu Głównego KIGO z 8 grudnia 2009 r. przyjęto stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stwierdza się w nim, iż Izba konsekwentnie optuje...