W program uczestnictwa KIGO w Targach POL-ECO SYSTEM 2019 wpisał się przede wszystkim udział przedstawicieli władz Izby w wydarzeniach towarzyszących Targom.

Targi POL-ECO SYSTEM 2019 odbyły się 9-11 października w Poznaniu. Jak co roku, uczestniczyła w nich nasza Izba. Stoisko KIGO odwiedziło wielu przedsiębiorców zrzeszonych w KIGO, a także naszych współpracowników i sympatyków. Wszystkim serdecznie dziękujemy za spotkania i twórcze dyskusje. Podziękowania kierujemy także do firm, które wspólnie z nami promowały swoje przedsiębiorstwa na stoisku KIGO, tj.: MPO w Krakowie, ZGiUK w Lubaniu, PGK w Koszalinie, SOLWIT.eko i EKOCEL.

Wokół ROP

Prezes Zarządu KIGO, Tomasz Uciński, wziął udział w panelu merytorycznym Ministerstwa Środowiska pt.: „Rozszerzona odpowiedzialność producenta w świetle zmiany dyrektywy w sprawie odpadów – nowa rola przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w systemie zagospodarowania odpadów” w ramach „EkoSfery”. Natomiast Henryk Kultys, pierwszy zastępca prezesa KIGO, i Krzysztof Bałanda, członek Zarządu KIGO, poprowadzili sesję Kongresu ENVICON Environment 2019 pt. „Gospodarka odpadami w kontekście międzynarodowym – fakty i mity”, której współorganizatorem była Krajowa Izba Gospodarki Odpadami.

Panel merytoryczny Ministerstwa Środowiska, poświęcony rozszerzonej odpowiedzialności producenta, stał się okazją do zaprezentowania stanowiska w tym zakresie, jakie KIGO skierowało do Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tomasz Uciński zaznaczył przede wszystkim, że w proponowanym przez Izbę...