Krajowa Izba Gospodarki Odpadami aktywnie uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2006 w Poznaniu. Wzięło w nich udział aż 1000 firm z 22 krajów, nic więc dziwnego, że stoisko Izby – z roku na rok coraz większe i lepiej zorganizowane – przyciągało tłumy zwiedzających i wielu przedstawicieli firm, którzy na miejscu mogli dowiedzieć się, czym KIGO się zajmuje, jak się rozwija i kto wchodzi w jego skład. Na stoisku Izby zaprezentowały się m.in. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, firma Euro Trans z Czarnkowa (woj. wielkopolskie) oraz Fundacja Ochrony Powietrza Atmosferycznego w Warszawie. Wzrastająca pozycja Izby wśród organizacji branżowych zajmujących się gospodarką odpadami w kraju została doceniona, czego wyrazem było m.in. współuczestniczenie w tworzeniu programu wydarzeń Targów. W tym roku byliśmy współorganizatorem debaty „Czy mamy szansę na realizację dyrektyw UE w gospodarce odpadami?” oraz organizatorem dwóch seminariów. Podczas pierwszego – „Zielona energia – nowe technologie” (organizatorzy: KIGO, Energoprojekt Warszawa, Fundacja Ochrony Powietrza Atmosferycznego, VISNO Haarlem Holandia) przedstawiono holenderskie i hiszpańskie technologie pozyskiwania energii z odpadów i przerobu odpadów płynnych, silnie zanieczyszczonych. Sporym zainteresowaniem cieszyło się również drugie seminarium, poświęcone „Regulacjom prawnym dotyczącym kompostowania odpadów”, podczas którego dr Dorota Anders z Politechniki Opolskiej omówiła przepisy unijne i krajowe dotyczące kompostowania odpadów, a Jerzy...