W latach 70. i 80. z wielkim entuzjazmem rozpoczęto badania i zakładanie plantacji Salix dla celów energetycznych przy poparciu organizacji rolniczych oraz ekonomicznego wsparcia państwa w ramach różnych projektów rządowych. Jak promowano plantacje wierzby W Szwecji na początku lat 90. wprowadzono dotacje na zakładanie plantacji wierzby w wysokości 5 tys. zł/ha, co zachęciło do sadzenia wierzby na wszystkich rodzajach stanowisk. W tym okresie sadzonki wierzby wybierano spośród najlepszych zebranych pędów (m.in. w konkursie zorganizowanym przez rolnicze czasopismo ”Land”), lecz te odmiany nie zawsze były odpowiednie dla stanowisk, na których je uprawiano. Rezultatem tego było wiele nieudanych plantacji, co było spowodowane słabym wzrostem, wyborem niewłaściwej gleby, zachwaszczeniem, przemarzaniem roślin i niedostatecznym nawożeniem. To wszystko razem sprawiło, że przez kilka lat niesłusznie wierzba miała złą opinię. Mimo to wierzba nie zniknęła z rynku i obecnie jest dominującym w Szwecji paliwem uprawianym rolniczo na ponad 16 tys. hektarów. Wyhodowano nowe odmiany1-4 i opracowano nowe maszyny do sadzenia i zbioru wierzby. Opłacalność uprawy tej rośliny znacząco wzrosła5. Działalność związaną z wierzbą w Szwecji prowadzi firma Agrobränsle AB, organizując sadzenie, zbiór i dostawę zrębków do ciepłowni, pomagając w nawożeniu osadami pościekowymi z komunalnych oczyszczalni ścieków, będącymi doskonałym nawozem na plantacje wierzby. W 2002 r. Agrobränsle przejęła od Svalöf...