W latach 80. w Australii odbyło się pierwsze „Sprzątanie świata”. Dzisiaj w akcji bierze udział blisko 30 mln wolontariuszy ze 122 krajów. Można powiedzieć, że jest to największa ekologiczna i społeczna inicjatywa na świecie. Dzięki niej ludzie na wszystkich kontynentach uczą się nie tylko, jak dbać o swoje małe ojczyzny, ale każdego dnia pomagają Ziemi, organizując akcje i kampanie na rzecz ochrony środowiska. W Polsce „Sprzątanie świata” już od 1993 r. koordynuje Fundacja Nasza Ziemia. Na „sprzątaniu” się jednak nie kończy. Nieustannie prowadzone są różnorodne programy ekologiczne, a informacje o nich znajdują się na stronach www.naszaziemia.pl, www.recykling.pl oraz www.ekoedukacja.pl. We wszystkich działaniach Fundacji zawsze najważniejsi są ludzie – nauczyciele i uczniowie, którzy, angażując swój czas, inicjują i realizują tysiące cennych działań na rzecz środowiska. Chcemy im pomóc. Jeden z Klubów Naszej Ziemi podczas akcji „Sprzątanie Świata – Polska” Zachęcamy do tworzenia szkolnych i przedszkolnych Klubów Naszej Ziemi. W zakładanie i prowadzenie Klubów mogą zaangażować się wykładowcy uczelni wyższych, a także nauczyciele szkolni i przedszkolni, którzy mogą zostać ich opiekunami. Oczywiście działalność Klubów nie będzie możliwa bez dobrowolnego zaangażowania dzieci, uczniów oraz studentów. W Klubach Naszej Ziemi można przygotowywać i realizować dowolne inicjatywy ekologiczne, których wspólnych celem będzie ochrona środowiska. Fundacja Nasza...