Podmioty i organizacje branżowe wchodzące w skład Koalicji na Rzecz Biopaliw (KnRB) zobowiązały się do wspólnego opracowania „Newslettera Koalicji na Rzecz Biopaliw”. Miesięcznik wydawany będzie jedynie w formie elektronicznej i będzie nieodpłatnie dostępny za pośrednictwem witryn internetowych organizacji tworzących KnRB oraz rozsyłany do osób i instytucji za pomocą poczty elektronicznej.
W
założeniu projekt wydawania wspólnego miesięcznika ma stanowić skuteczne uzupełnienie realizowanych działań statutowych poszczególnych organizacji i być podstawowym narzędziem informacyjnym Koalicji w zakresie aktualnej sytuacji: prawnej, rynkowej i ekonomicznej całego sektora producentów oraz wytwórców biokomponentów i biopaliw – od producentów rolnych po firmy zajmujące się produkcją i handlem biokomponentami.
Jest to szczególnie istotne przedsięwzięcie w obliczu tegorocznych wyzwań, jakie stoją przed wszystkimi organizacjami branżowymi w związku z koniecznością implementowania do prawodawstwa krajowego (ostateczny termin mija 5 grudnia br.) Dyrektywy 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz opracowania Action Planu. Ma on dotyczyć ścieżki rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2020 r. (termin przedłożenia dokumentu do Komisji Europejskiej mija 30 czerwca br.).
Zgodnie z założeniami autorów pomysłu w miesięczniku znajdować się będą następujące dane: ogólne informacje rynkowe z kraju oraz ze świata, aktualne komentarze branżowe do najważniejszych wydarzeń, prezentacja poszczególnych uczestników rynku, notowania giełdowe, wywiady oraz informacje o najważniejszych nadchodzących wydarzeniach, takich jak: targi, konferencje czy też spotkania branżowe.
W pierwszym numerze znajdują się m.in.: wywiad z przewodniczącym Koalicji – Mariuszem Olejnikiem, referaty profesorów Jana Kusia oraz Antoniego Fabera z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, oceniające potencjał energetyczny polskiego rolnictwa, wypowiedzi przedstawicieli organizacji rolniczych dotyczące możliwości wykorzystania nadwyżek produkcji rolnej na potrzeby energetyki, w tym paliw transportowych, artykuł w sprawie aktualnej sytuacji na rynku biopaliw i wiele ciekawych informacji z kraju oraz ze świata.
Wszystkie osoby zainteresowane otrzymywaniem miesięcznika zapraszam na stronę internetową Krajowej Izby Biopaliw (www.kib.pl), gdzie można znaleźć pierwszy numer oraz istnieje możliwość zarejestrowania się w bazie danych osób i instytucji, do których newsletter rozsyłany jest co miesiąc.
 
 
Tomasz Pańczyszyn,
KIB