Jak informuje Stowarzyszenie „Zieleń Polska”, na tegorocznych targach „Zieleń to życie” ogłoszono kodeks etyczny architekta krajobrazu. Władze Stowarzyszenia mają nadzieję, że poprawi to jakość świadczonych usług na rynku, usprawni współpracę między podmiotami branżowymi, kształcenie młodych kadr, a także zapewni podniesienie świadomości społecznej. Ponadto stworzony kodeks ma szansę wzmocnić współpracę w ramach organizacji, poprzez którą realizuje się wymiana doświadczeń, ale także ujawnia się wiele problemów branży związanej z architekturą krajobrazu. W obliczu mocno rozwijających się struktur zawodowych oraz budowania rynku usług, nie można ustrzec się negatywnych aspektów, np. tworzenia się zamkniętych środowisk, z czym kojarzą się nam wszelkie organizacje branżowe. Dlatego, aby przeciwdziałać tym szkodliwym procesom i wspierać dobre praktyki wiele organizacji europejskich wprowadza kodeksy postępowania etycznego. Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu „Zieleń Polska”, idąc ich śladem oraz korzystając z doświadczeń branżowców zrzeszonych pod wspólnym szyldem ogólnoeuropejskich organizacji EFLA i ELCA, wprowadza kodeks etyczny postępowania członków Stowarzyszenia. Dzięki niemu stają się oni bardziej transparentni i wiarygodni dla partnerów w biznesie, kolegów po fachu oraz inwestorów. Ważnym punktem kodeksu jest również troska o jakość przestrzeni w projektowanych i wykonywanych realizacjach obiektów architektury krajobrazu. Proces wdrażania kodeksu trwa nadal. A pomysłodawcy mają nadzieję, że zostanie on przyjęty pozytywnie przez środowisko zawodowe i przyczyni się do podnoszenia jakości...