Kolektory słoneczne, wykorzystywane już od wielu lat, różnią się budową, przeznaczeniem i materiałami wykorzystanymi do ich konstrukcji. Dotychczasowe rozwiązania przewidywały nieruchome ich ustawienie w kierunku południowym. Znane były również kolektory działające na zasadzie heliostatu, ustawiające się na słońce, te jednak, poza rozwiązaniami prototypowymi, doświadczalnymi, nie znalazły w minionych latach masowego zastosowania. Cechowała je wysoka kapitałochłonność i stosunkowo niska efektywność (energia potrzebna do naprowadzania była zbyt duża w stosunku do uzysków słonecznych). W naszej strefie klimatycznej wykorzystanie energii słonecznej musi odbywać się w sposób intensywny. Dom jednorodzinny 60% pokrycia 0,65 m²/os.Od 40 do 50% 0,50 m²/os.Dom wielorodzinny60% pokrycia 0,50 m²/os.Od 40 do 50% 0,35 m²/os.Dogrzewanie domuOd IV do IX 0,30 m²/(kWh/dz)Od VI i VII 0,20 m²/(kWh/dz)Basen kryty (z przekryciem)Od IV do IX 0,17 m²/m² pow. basenuOd VI i VII 0,12 m²/m² pow. basenuBasen kryty (bez przekrycia)Od IV do IX 0,25 m²/m² pow. basenuOd VI i VII 0,17 m²/m² pow. basenuBasen odkryty (z przekryciem)Od IV do IX 0,55 m²/m² pow. basenuOd VI i VII 0,35 m²/m² pow. basenuBasen odkryty (bez przekrycia)Od IV do IX 0,75 m²/m² pow. basenuOd VI i VII 0,40 m²/m² pow. basenu Firma Makroterm, biorąc pod uwagę zmienność położenia słońca na nieboskłonie (rys.1) oraz polskie warunki nasłonecznienia, skonstruowała kolektor nowej generacji Turbosolar....