Ponad trzy tony baterii zebrali uczniowie szkół powiatu słupskiego w konkursie zorganizowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku przy współudziale samorządów lokalnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Ekoli Organizacji Odzysku Odpadów i Opakowań SA. W konkursie udział wzięło łącznie 48 szkół – 24 powiatowe z terenu gmin Ustka, Słupsk, Kobylnica, Damnica, Smołdzino i Dębnica Kaszubska oraz 24 z terenu miasta Słupska. Pracownicy PGK Słupsk szacują, że informacje związane z konkursem dotarły do ponad 20 tys. uczniów. Założony cel konkursu – wdrożenie i utrwalenie nawyku selektywnej zbiórki odpadów oraz kształtowanie świadomości ekologicznej – uzyskano poprzez rozprowadzenie wśród szkół materiałów szkoleniowych i promocyjnych: planów lekcji, szkolnych pakietów edukacyjnych, filmów, notesów i toreb promujących ideę ochrony środowiska. W ramach przygotowań, przy współpracy z Ekolą Organizacją Odzysku Odpadów i Opakowań SA, zakupiono 70 specjalistycznych pojemników do segregacji odpadów, a informacja o konkursie została rozpropagowana za pomocą plakatów i ogłoszeń w lokalnej prasie i mediach. Podczas półrocznego trwania konkursu zebrano łącznie 3 450 kg zużytych baterii. – Ze starostą powiatu ściskam i całuję wszystkich uczestników konkursów, szczególnie zaś dzieci ze wsi, które z wyjątkowym zaangażowaniem zbierały baterie – mówił Maciej Kobyliński, prezydent Słupska, podczas finału konkursu w słupskim ratuszu –Jeśli teraz, po naszym...