Koncentruję się na przyszłości

Z Henrykiem Kowalczykiem, ministrem środowiska, o priorytetach kierowanego przez niego resortu rozmawia Piotr Talaga.

 

Pana poprzednik dążył do podporządkowania gospodarki wodnej Ministerstwu Środowiska. Ten dział trafił jednak do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Czy to właściwe rozwiązanie? Woda to przecież część środowiska.

Prawo wodne powodowało spór kompetencyjny między ministerstwami. Nie do końca było jasne, który z resortów będzie za co odpowiedzialny. Chcieliśmy tego uniknąć, dlatego też zdecydowaliśmy, że dział administracji gospodarka wodna zostanie przekazany do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Śródlądowej – wraz ze wszystkimi kompetencjami i pracownikami zajmującymi się tym obszarem.

Nie dla wszystkich jasny jest także podział kompetencji dotyczący jakości powietrza. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, publicznie zadeklarowała, że to jej resort będzie nadzorował walkę ze smogiem. To wygląda jak rozbiór Ministerstwa Środowiska.

Ponieważ walka o czyste powietrza jest priorytetem dla polskiego rządu, zaangażowanych jest w nią wiele resortów. Działanie na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce to również jedno z kluczowych zadań Ministerstwa Środowiska.

Naszym priorytetem jest ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji, która jest główną przyczyną złej jakości powietrza w Polsce. W tym celu podejmujemy liczne działania legislacyjne, edukacyjne, finansowe i monitorujące. Działania te wymagają jednak czasu oraz współpracy na poziomie administracji rządowej, samorządów, a także zaangażowania obywateli.

Aby walka...