Wyjazdowe posiedzenie Zarządu KIGO w województwie kujawsko-pomorskim odbyło się 12 grudnia 2017 r. W spotkaniu uczestniczyli eksperci, którzy omówili najważniejsze kwestie związane z gospodarką odpadami w woj. kujawsko-pomorskim.

Z inicjatywy Konrada Mikołajskiego, prezesa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura z siedzibą w Bydgoszczy, odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Zarząd KIGO spotkał się w Bydgoszczy z ponad 30 przedstawicielami spółek należących do KIGO i firm niezrzeszonych w Izbie, jednakże reprezentujących sektor samorządowy województwa kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu udział wziął także Piotr Rozwadowski, przedstawiciel regionalny KIGO w województwie kujawsko-pomorskim i jednocześnie prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu, który – mając na uwadze rozwój współpracy z przedsiębiorcami branży odpadowej w województwie i w skali całego kraju – zaprezentował zebranym działalność Izby. Podkreślił też konieczność propagowania przez spółki sektora samorządowego takich rozwiązań prawnych, które przyczynią się do budowania stabilnych systemów gospodarki odpadami w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału spółek samorządowych. Zaznaczył, że członkowie KIGO to znaczący udziałowcy rynku gospodarki odpadami w Polsce i liderzy gospodarki odpadami w regionie. Podkreślił także współpracę Izby ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP i Unią Metropolii Polskich oraz uczestnictwo KIGO w pracach europejskiego zrzeszenia Municipal Waste Europe.

Brak korelacji i finansowej odpowiedzialności

Spotkanie zdominowała tematyka...