Mieszkańcy gminy Sulmierzyce od dawna borykają się z niedoborami wody, które prawdopodobnie są spowodowane działalnością bełchatowskiej kopalni. Aby zapewnić ciągłość dostaw wody, gmina musi kupować wodę od sąsiadów – gmin Strzelce Wielkie i Lgota Wielka.
Pojawiła się nadzieja na zakończenie problemów gminy z niedoborami wody. Pod koniec ubiegłego roku zostało

podpisane porozumienie określające zasady i warunki eksploatacji i przystosowania stanowiących własność kopalni dwóch studni systemu odwodnieniowego dla potrzeb zasilania wodociągu dla gminy Sulmierzyce. Na podstawie tego porozumienia kopalnia, w ramach likwidacji szkód górniczych, zobowiązała się do wybudowania na własny koszt wodociągu do miejscowości Piekary w terminie 12 miesięcy od otrzymania od gminy dokumentacji projektowej. Ponadto kopalnia zobowiązała się nie pobierać opłat za wodę dostarczaną do wodociągu oraz energię elektryczną niezbędną do zasilania agregatów pompowych.
Gmina dzięki inwestycji stanie się samowystarczalna pod względem dostaw wody pitnej. Porozumienie zostało zawarte na okres 20 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 10 lat.