Celem ekonomicznym inwestującego w elektrociepłownię biogazową jest strumień zysków ze sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej i świadectw pochodzenia energii (certyfikatów).

Celem ekologicznym, mającym wpływ na efektywność inwestycji, jest utylizacja odpadów przemysłu rolno-spożywczego, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenie uciążliwości i kosztów zagospodarowania stosowanej gnojowicy oraz obornika, a także ograniczenie emisji metanu. Zdefiniowanie celu i rodzaju inwestycji zależy w dużej mierze od tego, kim jest inwestor. Zupełnie inne czynniki decydują o korzyściach inwestora będącego przedsiębiorcą rolnym, a inne w przypadku inwestora finansowego, np. funduszu, którego korzyści obliczone są na szybki obrót pieniędzmi i uzyskanie jak najwyższej rentowności projektu biogazowego. Tabela w dużym uproszczeniu obrazuje różnice w podejściu inwestora. Analiza porównawcza korzyści inwestora  

Korzyści inwestora Rolnik, hodowca ...