Czy instytucje mają prawo spisywać dane osób wchodzących do budynków, tworząc w ten sposób księgi wejść i wyjść?   Tak, jeśli jest to niezbędne dozapewnienia bezpieczeństwa w instytucji i są zachowane zasady ochrony danych osobowych. Podmioty tworzące księgi wejść i wyjść powołują się na argument zapewnienia bezpieczeństwa osób pracujących w danym obiekcie, ochronę mienia, a często także bezpieczeństwo samych osób wchodzących do danego budynku. Taki rejestr pozwala kontrolować obecność każdej osoby w budynku oraz ograniczyć wizyty tzw. osób niepożądanych.   Podstawy prawne O ile więc przetwarzanie danych osobowych zawartych w księgach wejść i wyjść jest dokonywane w tych celach, to jest to zgodne z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (u.o.d.o.). Przepis ten zezwala bowiem na przetwarzanie danych osobowych, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Tworzenie księgi wejść i wyjść stanowi zatem prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych, przy czym gromadzenie w nich danych osobowych musi odbywać się z jednoczesnym poszanowaniem praw osób, których te informacje dotyczą. Należy jednak zauważyć, iż istnieją sytuacje, w których administratorzy danych tworzą księgi wejść i wyjść na podstawie konkretnych przepisów prawa. Na przykład Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie...