Łącząca Lębork i Łebę linia kolejowa nr 229 ma długość ponad 32 km i jest obecnie obsługiwana przez PKP trakcją spalinową. W rozkładzie jazdy wszystkie pociągi kursujące na tej linii zostały oznaczone literą "G", co oznacza, że w przypadku złej sytuacji finansowej PKP mogą być odwołane. W 1999 r. PKP uzyskała na tej linii stopień pokrycia kosztów przychodami w wysokości 6%, co dało roczny deficyt ok. 2,6 mln zł (przychody na poziomie 200 tys. zł, koszty prowadzenia przewozów ok. 2,8 mln zł). Brakuje jednak dokładnej informacji na temat rodzaju kosztów, które wygenerowały tak wielki deficyt. Liczba pasażerów w dobie to średnio 390 osób, prędkość maksymalna pociągu to 40 km/h. Zapełnienie pociągu to średnio 35 osób na pociąg. Analizy wykonane przez specjalistów na zlecenie miasta Lęborka wykazują, że po przejęciu linii przez samorząd nastąpiłaby poprawa jakości świadczonych usług, przy jednoczesnym ponad dziesięciokrotnym zmniejszeniem deficytu. Dotacja do działalności usługowej operatora po przejęciu linii przez samorząd wynosiłaby zaledwie od 250 do 200 tys. zł, z tendencją spadkową. Przy wyliczeniu nakładów na uruchomienie podmiotu wzięto pod uwagę takie koszty, jak: zakup autobusu szynowego - koszt brutto 5 mln zł (4098 tys. netto), zakup komputerów i oprogramowania, wyposażenie w środki pieniężne na początku działalności (20 tys. zł),...