Każde przedsiębiorstwo, którego głównym przedmiotem działalności jest produkcja, wpływa na środowisko. W procesie uzyskiwania pełnej aprobaty dla jego funkcjonowania w danym otoczeniu ogromną rolę odgrywa świadomość społeczna. W celu jej zwiększenia konieczna jest edukacja na temat zrównoważonego rozwoju, prowadzona przez firmę. Obecnie dbanie o środowisko stało się nieodłącznym elementem działalności każdej firmy. Przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają potrzebę promowania swojego wizerunku proekologicznego wraz z prowadzeniem szeroko rozumianej aktywności edukacyjnej. Tego typu praktyki mają też na celu wypracowanie wspólnych działań, wpływających na korzystniejsze postrzeganie danej organizacji. Inicjatywy skierowane są zarówno do pracowników, jak i społeczności lokalnej. Jednakże niezmiernie trudno jest w atrakcyjny i efektywny sposób przekazać wiedzę społeczności, często wyrażającej dezaprobatę wobec starań przedsiębiorstw. Jak zatem skutecznie przeprowadzić lekcję edukacji ekologicznej? Wiedzę na ten temat powinien poosiadać każdy ecomanager, dla którego troska o interes organizacji oznacza utrzymanie stanu względnej równowagi pomiędzy celami firmy a oddziaływaniem na otoczenie.   Jak zatem skutecznie przeprowadzić lekcję edukacji ekologicznej? Wiedzę na ten temat powinien poosiadać każdy ecomanager, dla którego troska o interes organizacji oznacza utrzymanie stanu względnej równowagi pomiędzy celami firmy a oddziaływaniem na otoczenie. Ambasadorzy ekologicznych idei   Zrównoważony rozwój jest jednym z priorytetów strategicznych Kompanii Piwowarskiej – Jesteśmy świadomi tego, że nasza rentowność i ogólny wzrost w branży zależą...