Obecność farmaceutyków w wodzie i ściekach to problem związany m.in. ze wzrostem spożycia leków. Substancje te przedostają się do środowiska wraz produktami przemiany materii, ale także na skutek niewłaściwego pozbywania się przeterminowanych leków. Wylanie syropu do kanalizacji zostało ostatnio wskazane przez pracownika apteki jako prawidłowy sposób pozbycia się leku w płynie! Może zatem czas na kampanię edukacyjną w na ten tema

Nie od dziś wiadomo, że najlepszym sposobem dbania o środowisko naturalne jest niedopuszczenie, aby niebezpieczne substancje się w nim znalazły, czyli eliminacja zanieczyszczeń u źródła. Tyczy się to również farmaceutyków. Leki to odpady niebezpieczne i nie wolno ich wyrzucać do kanalizacji czy do śmietnika razem z odpadami komunalnymi. Mogą bowiem stworzyć zagrożenie chemiczne dla środowiska. O tym, że świadomość społeczeństwa dotycząca tematu farmaceutyków jest rażąco niska, świadczą ostatnie doniesienia prasowe, że pracownica jednej z warszawskich aptek nakazała klientce wylać syrop do kanalizacji lub wyrzucić do kosza na śmieci. Aptekarka wskazała taki sposób utylizacji leku jako właściwy pomimo, że w aptece znajdował się pojemnik na przeterminowane lekarstwa. Tymczaem nie jest wymagana zgoda personelu, by wyrzucić je do pojemników do tego przeznaczonych. Pojemniki na przeterminowane lekarstwa powinny być wystawione w widocznym i dostępnym miejscu. Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej, uczula pacjentów o...