Rozstrzygnięto konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2010 – usługi techniczne i usługi zdrowotne”. Jego wyniki ogłoszono 22 czerwca br. w Senacie RP. Podczas spotkania wyróżniono też najbardziej aktywne we wszystkich dotychczasowych czterech edycjach konkursu samorządy – Elbląg, Płońsk, powiat poznański i Lesznowolę, nadając im tytuł „Lider wśród liderów” i wręczając medal
od Senatu RP.
 
Dzięki organizowanemu cyklicznie konkursowi wyłaniane są przykłady dobrych praktyk, podejmowanych przez samorządy. Znajdują się one w systematycznie uzupełnianej Bazie Dobrych Praktyk z dziedziny zarządzania w samorządzie (www.dobrepraktyki.pl). Do tej pory zebrano już kilkadziesiąt przykładów innowacyjnych i skutecznych działań samorządów.
 
Gospodarka komunalna
W kategorii „Gospodarka komunalna” wytypowano 10 laureatów i dwóch finalistów. Wśród miast na prawach powiatu brylował Nowy Sącz, który przeprowadził projekt pt. „Zastosowanie monitoringu i sterowania elektronicznego do optymalizacji pracy systemu wodociągowego miasta Nowego Sącza”. II miejsce zajęły ex aequo Ełk („Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3 wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności w Ełku”) i Poznań (program „Kejter też Poznaniak”). Miejsce na podium przypadło też Związkowi Komunalnemu z Chełma za wspólne opracowanie planu gospodarki odpadami wraz z aktualizacjami dla gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Chełmskiej oraz cykliczne opracowywanie sprawozdań z ich realizacji. Ponadto w finale znalazł się Pruszków, nagrodzony za system segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta.
W tej kategorii wyróżniono także gminy wiejskie. Pierwsze miejsce przypadło gminie Sokoły za rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej na terenach wiejskich poprzez budowę roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków. Z kolei gmina Bieliny została nagrodzona za projekt pn. „System wspomagania rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Bieliny”. Finalistą tej kategorii była też gmina Popielów, wyróżniona za kompleksowe działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez modernizację oświetlenia ulicznego i zwiększenie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej.
Trójka laureatów w gronie małych i średnich miast to kolejno Płońsk, Karpacz i Lębork. Zwycięzcy otrzymali nagrody za modernizację systemu ciepłowniczego miasta Płońsk, odpłatne przejęcie przez gminę Karpacz obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz zmianę systemu zarządzania przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych, popartych wdrożeniem zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania (Lębork).
W kategorii „Gospodarka komunalna” przyznano dwie nagrody powiatom. Na pierwszym miejscu był powiat polkowicki, który przeprowadził konkurs „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego”, zaś na drugim miejscu – powiat gnieźnieński, promujący zagadnienia związane z biopaliwami.
 
Komunalna gospodarka mieszkaniowa
Zdecydowanie mniej przedsięwzięć wyróżniono w kolejnej kategorii – „Komunalna gospodarka mieszkaniowa”. W miastach na prawach powiatu laureatem był Kraków (I miejsce) za projekt „Działania związane z wdrożeniem i realizacją zamian lokali mieszkalnych”, zaś na II miejscu uplasował się Słupsk („Zamiana zajmowanego lokalu na lokal w nowo wybudowanym budynku”).
W grupie gmin wiejskich przyznano w tej kategorii jedynie II miejsce. Nagrodę otrzymała Lesznowola za przedsięwzięcie pn. „Budynki socjalne mogą być piękne i funkcjonalne. Powiększenie bazy mieszkaniowej gminy Lesznowola dla rodzin będących w trudnych warunkach”. Ostatnim laureatem w tej kategorii było Krosno Odrzańskie (z grona małych i średnich miast). Uznanie jury zyskała adaptacja budynku pokoszarowego na socjalny budynek mieszkalny, z przystosowaniami dla osób niepełnosprawnych.
 
Transport
Trzecią kategorią był „Transport”. Wśród miast na prawach powiatu ponownie najlepszy okazał się Nowy Sącz, gdzie przeprowadzono modernizacjęukładu komunikacyjnego zabytkowej starówki miasta. Zdobywcą wyróżnienia wśród gmin wiejskich była w tej kategorii Lesznowola, dzięki zapewnieniu mieszkańcom gminy publicznego lokalnego transportu zbiorowego, którego zadaniem jest skomunikowanie poszczególnych miejscowości gminy oraz połączenie z liniami ZTM, metra i Kolei Mazowieckiej. „Zarządzanie infrastrukturą drogową powiatu przasnyskiego w oparciu o zewnętrzne środki finansowe” to przedsięwzięcie przeprowadzone w powiecie przasnyskim, za które przyznano I miejsce w grupie powiatów. Nie wytypowano laureatów w gronie małych i średnich miast.
Ponadto jury wyróżniło laureatów w kategorii „Ochrona zdrowia” (ich lista oraz pełna informacja o konkursie na stronie www.zmp.poznan.pl).
Nagrodą dla laureatów jest uczestnictwo w wyjeździe studyjnym do Norwegii.
 
Program Doradczo-Szkoleniowy
Związek Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych od połowy 2007 r. realizuje czteroletni program doradczo-szkoleniowy „Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu do lepszego dostarczania usług publicznych”, który jest współfinansowany przez rząd Norwegii ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt obejmuje rozbudowę Systemu Analiz Samorządowych, uruchomienie Grup Wymiany Doświadczeń, organizowanie konkursów, prowadzenie szkoleń oraz wyjazdy studyjne i staże w samorządach norweskich.
 
Kolumnę przygotowała
Joanna Proniewicz