Założenia nowego projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich źródeł spalania (MCP) to jeden z tematów poruszonych podczas drugiego spotkania z cyklu „Warsaw Climate and Energy Talks”.

W ramach debaty „Klimat i ochrona powietrza na szczeblu lokalnym – sektor ciepłowniczy”, która odbyła się 27 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Środowiska, dyskutowano m.in. o pracach nad nowym pakietem „Clean Air Policy Package”. Uczestnicy spotkania dużo uwagi poświęcili opracowanemu przez Komisję Europejską projektowi dyrektywy MCP, który jest niezwykle istotny dla sektora ciepłowniczego. Dokument ten koncentruje się na średnich obiektach spalania paliw, o mocy od 1 do 50 MW, oraz normuje emisje szkodliwych substancji chemicznych, takich jak SO2, NOx i pył.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska przedstawiła swoją propozycję dyrektywy w połowie grudnia 2013 r., a obecnie prace nad tym dokumentem trwają m.in. w Radzie Unii Europejskiej w ramach Grupy Roboczej UE ds. środowiska. Planowane zakończenie prac w Radzie UE ma nastąpić jeszcze w pierwszym półroczu 2015 r., a kolejnym krokiem do wdrożenia nowych przepisów będzie przeprowadzenie dyskusji z Parlamentem UE. Przyjęcie dyrektywy może nastąpić w połowie przyszłego roku.

Co czeka sektor ciepłowniczy?

Przedstawiciele resortu środowiska omówili podczas spotkania główne założenia szkicu dyrektywy, czyli m.in. obowiązek rejestracji obiektów, a...