Pierwsze posiedzenie naszej Podkomisji po wakacjach, poświęcone analizie wniosków strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pokazało, że sprawy związane z gospodarką odpadami wciąż wymagają poprawek, bowiem nadal napływają do nas nowe postulaty z różnych środowisk. Pozwolę podzielić się kilkoma najważniejszymi aspektami, na które zwracają nam uwagę samorządy, i pokrótce odnieść się do każdego z nich. Ich wspólnym mianownikiem jest uszczelnienie systemu gospodarki odpadami.

Słowo o PSZOK-ach

Pierwsza sprawa – sprzeciw samorządowców wobec planowanego zakazu prowadzenia mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jesteśmy zdeterminowani i podtrzymujemy naszą decyzję, by stawiać na stacjonarne punkty, bo to one są kluczem do powodzenia, jeśli chodzi o selektywną zbiórkę. W związku z czym podkreślamy jedną rzecz, która jest trochę przedmiotem niezrozumienia i należy ją legislacyjnie potwierdzić – chodzi o zapis, że każda gmina musi posiadać stacjonarny PSZOK. Właśnie w tym miejscu należy podkreślić, że gmina nie musi go posiadać samodzielnie i tylko na swoim terenie. Taki punkt może być prowadzony wspólnie z inną gminą lub gminami.

Zakaz mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów budzi największe emocje wśród przedstawicieli gmin wiejskich. W toku dyskusji z przedstawicielem Związku Gmin Wiejskich RP pojawił się pewien przykład. Otóż przy RIPOK-u, z którym gmina posiada umowę, działa stacjonarny PSZOK, z którego wysyłane...