– doświadczenia z budowy i eksploatacji Jedną z realnych i niedrogich metod uzupełniania zasobów energetycznych są elektrownie wiatrowe. W Polsce już pod koniec lat 30. XX w. sprawę elektrowni wiatrowych poruszano na łamach czasopisma branżowego „Wiadomości Elektrotechniczne”. Jednak z różnych powodów prace w tym kierunku posuwały się bardzo powoli i z miernymi rezultatami. Od kilku lat w Europie, w tym również w Polsce, obserwuje się coraz intensywniejszy rozwój tej właśnie metody pozyskiwania energii. Powstają zarówno małe przydomowe siłownie wiatrowe, jak i duże farmy z elektrowniami wiatrowymi, popularnie zwanymi wiatrakami. Energia elektryczna produkowana z wiatru może być odsprzedawana do sieci energetycznej lub zużywana na własne potrzeby w gospodarstwie, np. do dogrzewania pomieszczeń, ogrzewania wody użytkowej itp. Można ją również magazynować, np. ładować akumulatory. O ile pierwszy z ww. sposobów jest uwarunkowany wieloma przepisami i obostrzeniami, co jest znaczącym utrudnieniem, o tyle pozostałe metody wykorzystania tej energii są proste i klarowne. W publikacji¹ wykazano sens budowy małych przydomowych elektrowni wiatrowych jako źródła energii elektrycznej na przykładzie prostego wiatraka zbudowanego metodą gospodarczą z wykorzystaniem profesjonalnej prądnicy synchronicznej z magnesami trwałymi. Pomysł wiatraka Na początku 2003 r. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel z Katowic zaczął rozwijać technologię i produkcję wysoko sprawnych prądnic synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi. Pomysł opracowania tego...