Od redaktora W poprzednich latach styczniowe numery „Zeszytów Komunalnych” poświęcone były zmianom w polskim prawie ochrony środowiska. W minionym roku również było ich dużo – jednak z uwagi na to, że wiele z nich omawiano na bieżąco w „Przeglądzie Komunalnym”, zdecydowaliśmy bieżące wydanie „Zeszytów” dedykować tylko jednemu zagadnieniu. Wiąże się to również z daleko idącymi zmianami w polskim i europejskim prawie ochrony środowiska. Zagadnieniem tym jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów. Uznaliśmy przy tym, że problematyka ta może zainteresować czytelników „Przeglądu Komunalnego” przede wszystkim w dwóch aspektach. Po pierwsze, jest to możliwość organizacji wspólnej gospodarki odpadami (głównie komunalnymi) w regionach przygranicznych. Po drugie, jest to międzynarodowe przemieszczanie odpadów w celu ich odzysku (w tym recyklingu). Powstaje tu niebezpieczeństwo zarówno tworzenia nieuzasadnionych barier handlowych, jak i nadmiernej liberalizacji obrotu międzynarodowego – co grozi destrukcją krajowego rynku w tym zakresie. Odniesienie się jednak do wskazanej problematyki musi być poprzedzone prezentacją nowych przepisów. dr Jan Jerzmański, Katedra Prawa Administracyjnego, Zakład Administracji i Infrastruktury Cywilizacyjnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, Wrocław – Kraków – Toruń  

Międzynarodowe przemieszczanie odpadów w prawie unijnym i polskim

Na wstępie odnotować można zmiany w terminologii. Dotychczas w obowiązujących aktach prawnych w zasadzie używano równolegle dwu...