Firmy z branży opakowań czekają do 2025 r. inwestycje rzędu 20-25 mld zł. Od 2 do 4 mld zł będą musiały przeznaczyć tylko na dostosowanie się do zmian regulacyjnych związanych z promowaniem gospodarki obiegu zamkniętego. To najnowsze oceny ekspertów i analityków rynku.

Sektor opakowań inwestuje znacznie więcej niż większość innych branż przemysłowych – podkreślają autorzy raportu „Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów”, przygotowanego przez Santander Bank Polska i SpotData. Udział branży w inwestycjach przemysłowych sięga 5% i jest znacznie wyższy niż jej udział w przychodach lub w zatrudnieniu przetwórstwa przemysłowego ogółem. To rezultat zarówno szybkiego tempa rozwoju, jak i zmian technologicznych oraz regulacyjnych.

Inwestycja w przyszłość

Wśród wydatków polskiej branży opakowaniowej największe nakłady pochłoną inwestycje odtworzeniowe oraz te związane z powiększaniem majątku produkcyjnego (budynki, maszyny itd.). Wiąże się to z naturalnym rozwojem sektora opakowań, w którym nasz kraj stał się w ostatnich latach jednym z europejskich liderów. Według autorów raportu, prognozowany wzrost dostaw na rynek krajowy ma zwiększać się w tempie 4,3% rocznie do 2025 r. Wysokie zapotrzebowanie będzie zgłaszać też zagranica. Eksport bezpośredni opakowań ma w tym czasie notować średnio wzrost o 6,5% rok do roku.

Dodatkowe wydatki wymuszą na branży również zmiany regulacyjne. Unia Europejska zmierza do ograniczenia...