Montreal wygrywa podejściem human city

Pierwszy konkurs Smart Cities Challenge dla kanadyjskich miast rozstrzygnięto w 2019 r. Triumf święcił Montreal, otrzymując najwyższą dotację, bo 50 mln dolarów na realizację przedstawionego programu. Jako główne cele dalszego rozwoju inteligentnego miasta wskazano w nim poprawę mobilności i lepszy dostęp do zdrowej, lokalnej żywności. Uznano, że są to priorytetowe i uzupełniające się aspekty dla podniesienia jakości życia obywateli.

W aplikacji liczącej 120 stron władze Montrealu wyraźnie określiły, że bycie smart city wiąże się nierozłącznie z odpowiadaniem na potrzeby mieszkańców. Zaznaczyły, że implementacja najnowszych technologii miejskich powinna być ukierunkowana na rozwiązywanie najpilniejszych problemów, które utrudniają codzienne funkcjonowanie ludzi. Dlatego to obywatele, organizacje non profit i ugrupowania miejskie działające w Montrealu brały udział w konsultacjach, które pozwoliły zdiagnozować obszary wymagające najpilniejszych działań i finansowania. Być może w skali inwestycji tak dużej metropolii czy, patrząc szerzej, kilkumilionowej aglomeracji kwota nie wydaje się zbyt imponująca, ale sam model wprowadzania inteligentnych rozwiązań w mieście jest godny naśladowania.

Mieszkańcy decydują

Partycypacja mieszkańców w ustaleniu głównych obszarów strategii zrównoważonego rozwoju była kluczowa już we wcześniejszym programie Montréal Smart and Digital City 2014-2017. Szeroko zakrojone wówczas konsultacje z obywatelami zaowocowały pozyskaniem 70 projektów inteligentnego miasta, które zostały uwzględnione w planie działania. Poddane zostały eksperckim analizom...