Morska energetyka wiatrowa (MEW) jest jednym z najmłodszych i wciąż jednym z najszybciej rozwijających się obecnie sektorów energetyki. Nawet kryzys finansowy, odciskający swe piętno na wielu ambitnych programach inwestycji infrastrukturalnych, nie spowodował odwrócenia trendu wzrostowego w energetyce wiatrowej na morzu. MEW w Europie i na świecie Przy 866 MW nowych mocy, zainstalowanych w morskich farmach wiatrowych przyłączonych do europejskich systemów elektroenergetycznych w całym 2011 r., w pierwszym półroczu bieżącego roku odnotowano uruchomienie elektrowni o łącznej mocy 523 MW. Zakładając utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju tego sektora, coraz bardziej realne wydaje się osiągnięcie w 2020 r. poziomu 40 GW mocy zainstalowanych w morskiej energetyce wiatrowej, prognozowanego zarówno przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA), jak i przez Komisję Europejską. Tempo prac prowadzonych na morzu wynosi już ponad 2,8 MW/dzień, wzrastając o prawie 20% w stosunku do roku ubiegłego, a wprowadzane sukcesywnie na rynek turbiny o coraz większych mocach jednostkowych przyniosą jeszcze szybszy wzrost tego wskaźnika. W fazie budowy znajdują się farmy morskie o łącznej mocy ponad 3700 MW. W perspektywie 2-3 lat bilans mocy zainstalowanych w morskiej energetyce wiatrowej w Europie wzrośnie dzięki temu z obecnych 4,4 GW do ponad 8 GW. W następnych latach jednoroczne przyrosty mocy zainstalowanych będą sięgać nawet ponad 4,5 GW. Biorąc pod uwagę...