W ostatnim dziesięcioleciu nasiliły się procesy związane z zamieraniem miejskiego drzewostanu. Wpływa na to przede wszystkim tworzenie i utrzymywanie niezbędnej do funkcjonowania miasta podziemnej infrastruktury oraz coraz większe powierzchnie pokrywane asfaltem czy betonem. Stąd tak ważne jest zapoznanie się ze sposobami poprawy egzystencji drzew w mieście. Zabezpieczenie terenu pod roślinami Ta grupa zabiegów ma na celu mechaniczne zabezpieczenie rośliny, grupy roślin czy terenu, na którym one rosną, przed ubijaniem, uszkadzaniem, zanieczyszczeniem przez psy itp. Wszelkie stosowane przeszkody muszą być takie, aby nie można było ich łatwo pokonać. Wysoki krawężnik, kamień czy metalowa ramka okalająca drzewo stanowią dobre zabezpieczenie przed samochodami, bowiem w świadomości kierowców samochód jest ważniejszy od najstarszego nawet drzewa, dlatego też - aby nie uszkodzić samochodu - nie będzie on pokonywał zbyt wysokiego krawężnika. Należy dodać, że dla wielu ludzi (zwłaszcza dla firm ubezpieczeniowych) to drzewo ponosi winę za to, że kierowca w nie wjechał i rozbił samochód. Za zniszczone auto firmy zwracają pieniądze, natomiast kto ma płacić za zniszczone drzewo? Odpowiedź jest prosta - sprawca zniszczenia. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że w niektórych krajach szanuje się przydrożne drzewa. Nie usuwa się ich nawet przy budowie dróg, ale buduje się specjalne mijanki i stawia znaki drogowe: "Uwaga drzewo!". Ale na takie podejście...