Tomasz Uciński jest dyrektorem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Kieruje firmą od 1989 r. Jest znany ze swoich ekologicznych poglądów, z pomocą mieszkańców tworzy Koszalińskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Dyrektor koszalińskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej urodził się w 1959 r. w Białogardzie, tam spędził swoje dzieciństwo i rozpoczął edukację. W 1983 r. ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską na Wydziale Inżynierii Lądowej i Sanitarnej. Szkołę ukończył z wyróżnieniem, pracą dyplomową z zakresu migracji zanieczyszczeń w obrębie składowisk odpadów komunalnych. Kilka lat później, w 1997 r. miał okazję zdobyć dodatkowe wykształcenie, kończąc podyplomowe studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zaraz po studiach trafił do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w którym pracuje do dziś. Od 1986 r. był zastępca dyrektora, obecnie sam prowadzi przedsiębiorstwo. Od 1990 r. wraz załogą i przy aprobacie władz miejskich i mieszkańców Koszalina konsekwentnie realizuje program segregacji odpadów, starając się powiązać ekologię z zasadami rachunku ekonomicznego. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ze swoim słynnym kogutkiem i zawołaniem "zawsze do usług", dzielnie realizuje plan utrzymania porządku w Koszalinie i w pobliskich miejscowościach [Fot. 1. Samochód - zamiatarka Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w akcji]. Zarówno pracownicy, jak i sam dyrektor są zadowoleni ze swojej pracy, mieszkają w jednym z najpiękniejszych zakątków kraju i z dumą mogą powiedzieć, że troska...