Konkurs „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie istnienia. Przez te lata organizatorzy starali się ulepszać regulamin, aby ocena zgłoszeń była jak najbardziej obiektywna. Dochodziły kolejne kategorie konkursowe, przyłączali się nowi partnerzy i współorganizatorzy.

W IX edycji wraz z Dobrowolnym Porozumieniem realizującym Program REKARTON stworzona została kategoria
„Rekordowy Karton” i zapoczątkowana zbiórka opakowań po płynnej żywności. W pierwszej edycji tej kategorii zebrano 210 ton kartoników. Organizatorzy liczą, że w drugiej zwiększy się liczba uczestników i wysegregowanych przez nich odpadów. Kartony to przecież cenne źródło pierwotnych włókien, które jeśli chodzi o parametry, jest nieco gorsze od celulozy pierwotnej, ale lepsze od makulatury mocnej. To główny z czynników, który zadecydował o próbach podjęcia recyklingu tego rodzaju odpadów. Jest on możliwy dzięki opracowaniu technologii rozwłókniania i oczyszczania masy papierowej oraz separacji folii aluminiowej i polietylenu, z których są one wykonane. Przetwarzanie tego rodzaju opakowań jest jednak ograniczone i wynika z dostępności urządzeń do ich przerobu i czynników ekonomicznych. Oczywiście recyklerzy dążą do tego, aby ulepszyć ten proces. Póki co cel recyklingu 4,5% opakowań dostarczonych na rynek – postawiony przez Dobrowolne Porozumienie w 2008 r. – został osiągnięty. Zebraną masę 3100 t kartonów poddano recyklingowi i użyto powtórnie zamiast surowców pierwotnych, zmniejszając tym samym ilość odpadów, jaka trafiła na składowisko.
Organizatorzy zachęcają do udziału w X edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu przedsiębiorstwa, zakłady gospodarki komunalnej, gminy, związki gminne, które prowadzą selektywną zbiórkę nie tylko kartoników, ale i innych odpadów. W jubileuszowej edycji oprócz rywalizacji w zbiórce opakowań po płynnej żywności, można spróbować swoich sił w zbiórce szkła, puszek, tworzyw sztucznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz makulatury. Obiekty sortownicze mogą natomiast startować w kategorii „Lider Sortowni” i pochwalić się dorobkiem wysortowanych i przekazanych do recyklingu odpadów. Wszystkie podmioty, w tym także szkoły, centra edukacji ekologicznej, parki krajobrazowe, które prowadzą edukację ekologiczną, mogą zaprezentować swoje pomysły w kategorii „Edukacja Ekologiczna”.
Do 31 lipca br. organizatorzy czekają na Deklaracje udziału, natomiast Szczegółowe formularze wraz z załącznikami należy nadesłać do 31 sierpnia br. Podczas Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu w listopadzie br. poznamy laureatów.
 
(ak)
 

Przedłużono termin nadsyłania Deklaracji udziału do 31 lipca br.

 

W X edycji Konkursu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ufundował dla laureatów rekordową sumę 180 tys. zł!