W 2018 r. przedsiębiorcy muszą przygotować się na wiele zmian w prawie, które zapowiedziane zostały w przyjętej przez Radę Ministrów w lutym 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej zapisane zostaną na nowo w ustawie Prawo przedsiębiorców, która zastąpi przepisy nowelizowanej już 90 razy Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Procedowany obecnie w komisjach sejmowych projekt tej ustawy zapowiada korzystne, przejrzyste i stabilne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wzmocnienie gwarancji wolności i praw przedsiębiorców. Prawo przedsiębiorców ma mieć priorytetowe znaczenie wobec innych ustaw regulujących działalność gospodarczą w ramach pakietu tzw. Konstytucji dla Biznesu. Przepisy te mają m.in. wprowadzić zasadę „domniemania uczciwości przedsiębiorcy” oraz przywrócić regułę „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, która zapisana została po raz pierwszy przed 30 laty w ustawie o działalności gospodarczej (tzw. ustawa Wilczka), legalizującej w Polsce prywatną działalność gospodarczą.

W bieżącym roku wchodzą w życie istotne zmiany przepisów Ordynacji podatkowej (m.in. jednolity plik kontrolny), a także nowele ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Duże znaczenie będą miały także nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawa regulująca zasady działalności przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych. Ustawową ochroną i gwarantem praw przedsiębiorców mają...