Rozwój motoryzacji powoduje intensywny wzrost ilości eksploatowanych samochodów. Po zakończonym okresie użytkowania pojazdy te są wycofane z użytkowania. Zgodnie z ustawą o odpadach wraki samochodowe są odpadami niebezpiecznymi, ponieważ zagrażają środowisku naturalnemu, oddziałując na glebę, zbiorniki wodne i otaczające nas powietrze. Jednocześnie wycofane z eksploatacji auta są źródłem łatwo dostępnych i tanich materiałów wykorzystywanych do produkcji nowych wyrobów. Wzrastająca liczba odpadów podczas recyklingu pojazdów wymusza opracowywanie co raz to nowych metod odzyskiwania w miarę jednorodnego materiału, który może być ponownie zagospodarowany. Ciągle zwiększający się strumień odpadów stawia większe wymagania metodom przetwarzania różnorodnych frakcji w procesie recyklingu. Świadome działania służące ochronie środowiska zwiększają ilość odzyskiwanych odpadów. Z kolei celem każdego indywidualnego procesu recyklingu jest odzyskanie z odpadów surowców nadających się do wtórnego wykorzystania lub wykazujących taką przydatność, aby w ten sposób zminimalizować ogólną ilość tych powstających. Nieustannie wzrasta liczba pojazdów poruszających się po drogach. Ich struktura wiekowa, marka oraz model tworzą rynek wtórny aut, a zarazem części zamiennych. Sprowadzane samochody używane wyznaczają granice oraz zakres recyklingu pojazdów. Cykl życia produktu – auta – określony jest przez szereg czynników. Jednym z nich jest czas użytkowania pojazdu samochodowego. Czas eksploatacji auta – od momentu zakupu do czasu poddania recyklingowi – mieści się w granicach od...